Tematy spotkań

1. Konsekwencje prawne i społeczne łamania prawa przez młodzież

2. Przemoc w domu i w szkole powiedz DOSYĆ

3. Granice wirtualnej wolności – cyberprzemoc

4. Współpraca z policją – społeczna samoobrona czy donosicielstwo?

5. Łamanie przepisów drogowych – Twój sprzeciw czy przyzwolenie?

6. Granice wirtualnej wolności – cyberprzemoc

7. Narkotyki, wybór między życiem a śmiercią

8. Łamanie przepisów drogowych – Twój sprzeciw czy przyzwolenie?