Ankieta ewaluacyjna

Ankieta ewaluacyjna
programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
pn. „Świat wokół nas – zagrożenia”.

Szanowni Państwo,
Książnica Beskidzka oraz Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej opracowali niniejszą ankietę ewaluacyjną w celu oceny efektywności programu profilaktycznego pn. „Świat wokół nas – zagrożenia”, skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Uzyskane informacje posłużą do ulepszenia procesu realizacji programu. Ankieta jest anonimowa, nie wymaga podawania imienia i nazwiska. Dziękujemy za poświęcony czas i z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.
Wypełniona ankietę prosimy o przekazanie do Działu Animacji, Promocji i Marketingu przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 17a (pok. 28) lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

Z poważaniem
Katarzyna Ruchała
Koordynator projektu
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

 Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę